top
logo logo


Regulamin Pracowni Informatycznej PDF Drukuj
 1. Na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ dostępne są następujące pracownie komputerowe: C101, C105, C107, C109, C201, C202, C203, C208, C215.
 2. Pracownie przeznaczone są do prowadzenia zajęć dydaktycznych w następujących godzinach:
  • poniedziałek - czwartek   8.15 – 19.30;
  • piątek  8.15 – 16.00;
  • sobota - niedziela – zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć.
 3. Osoby przebywające w pracowni zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Przed zajęciami pracownik pobiera klucz do pracowni i po skończonych zajęciach zwraca go osobiście w pokoju C217. W tym czasie ponosi pełną odpowiedzialność za stan pracowni.
 5. W czasie zajęć dydaktycznych w pracowni mogą przebywać wyłącznie studenci uczestniczący w danych zajęciach.
 6. Komputery należy wykorzystywać wyłącznie do celów dydaktycznych.
 7. Po skończonych zajęciach, użytkownik komputera powinien pozostawić stanowisko uporządkowane (wyłączony komputer, wsunięta półka z klawiaturą, krzesło przy biurku).
 8. Zestawy komputerowe funkcjonują jako całość. Zabronione są zamiany myszy, klawiatur,  monitorów,  jak również wypinanie kabli z jednostek.
 9. Pliki utworzone w czasie pracy można nagrywać na dysku twardym w wyznaczonym folderze (dysk Z:) lub we własnych, indywidualnych zasobach. Pliki nagrane poza tym folderem ulegają automatycznemu kasowaniu przy ponownym uruchomieniu  komputera.
 10. Na drukarkach znajdujących się w pracowniach komputerowych mogą być drukowane (na prywatnym papierze) dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi studentów (nie dotyczy wykładów i skryptów umieszczanych na stronach www przez osoby prowadzące zajęcia).
 11. W pracowniach nie wolno spożywać posiłków i napojów.
 12. Do pracowni nie można wnosić płaszczy, kurtek i toreb podróżnych.
 13. Okna należy zamykać:
  • w pracowniach na parterze - każdorazowo po skończonych zajęciach;
  • we wszystkich pracowniach - po zajęciach kończących się o godz. 19.30.
  Okien górnych nie należy otwierać w ogóle, okna dolne otwieramy w pozycji uchylnej.
 14. Zauważone usterki sprzętu lub oprogramowania należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu lub pracownikom w pokoju C217 lub C216.
 15. Zabrania się samowolnego naprawiania komputera oraz używania go, jeśli jest niesprawny lub istnieje prawdopodobieństwo przebicia prądu elektrycznego.
 16. Wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas zajęć należy zgłaszać bezzwłocznie prowadzącemu zajęcia.
 
notatka.jpg
notatka_2bb.jpg
statistica_.jpg

bottom