top
logo logo


Rejestracja MAC

Aby korzystać z dostępnej na Wydziale sieci INTERNET na prywatnych urządzeniach,

należy zarejestrować numer MAC karty sieciowej.

W tym celu należy wypełnć formularz dostępny TUTAJ

Dotyczy to również użytkowników, którzy chcą zmienić już zarejestrowane adresy MAC.

Uwaga!

Student może mieć zarejestrowane maksymalnie dwa adresy kart sieciowych.

 

 
notatka.jpg
notatka_2bb.jpg
statistica_.jpg

bottom