top
logo logo


ELMS krok po kroku
 • Po otrzymaniu email-a należy udać się pod zawarty w nim adres, aby ukończyć rejestracje.

 

 

 • Po otwarciu strony należy wypełnić pola oznaczone *.  Pola Username oraz Email Adress najlepiej pozostawić z domyślnymi wartościami.
  Po wypełnieniu pól należy kliknąć przycisk Register.

 

 

 • Po poprawnym wypełnieniu formularza nastąpi przekierowanie na stronę główną programu MSDN. W tym momencie rejestracja została zakończona. Aby zamówić program należy najpierw wybrać odpowiednią kategorię. W tym poradniku zostanie zamówiony Windows 7.

 

 

 • Po znalezieniu i wybraniu odpowiedniego produktu nastąpi przekierowanie na stronę, która udostępnia wybór określonych parametrów zamówionego produktu.

 

 

 • W tym poradniku zamówiony zostanie Microsoft Windows 7 Professional 32-bit (Polish). Aby go zamówić należy wybrać kartę Polish i kliknąć przycisk Add To Cart

 

 

 • Zostanie wyświetlona strona z listą produktów, które mają być zamówione. W tym momencie można kontynuować zamawianie poprzez wybranie przycisku Continue Shopping lub zakończyć zamówienie poprzez wybranie Check Out. Istnieje również możliwość usunięcia z listy wybranego produktu poprzez wybranie przycisku Remove. W tym poradniku zastanie wybrana opcja do zakończenia zamówienia. W przypadku kontynuowania zamawiania procedura wygląda identycznie jak opisano powyżej.

 

 

 • Na kolejnej stronie zostanie wyświetlony regulamin. Po zapoznaniu się z nim należy zaakceptować go klikając na przycisk I Accept.

 

 

 • Na kolejnej stronie znajdują się informacje o zamówionych produktach.
  Należy kliknąć przycisk Continue.

 

 

 • Na kolejnej stronie znajduje się zamówienie. Pola oznaczone * powinny być wypełnione, jeżeli prawidłowo została zakończona rejestracja.
  Należy kliknąć przycisk Proceed With Order.

 

 

 • Na kolejnej stronie znajduje się podsumowanie zamówienia.
  Znajduje się tam kod do zamówionego produktu oraz link do pobrania programu.

 

 

 • Po wybraniu linku do pobrania produktu zostanie wyświetlone nowe okno, w którym należy wybrać link na samym dole.

 

 

 • Zostanie otwarte nowe okno z opisem sposobu pobierania. Należy kliknąć przycisk Start Download.

 

 

 • Zostanie pobrana aplikacja służąca do pobrania produktu.

 

 

 • Po jej uruchomieniu zostanie otwarte okno z informacją o pobieranym produkcie, jego rozmiarze, oraz docelowym miejscu zapisu na dysku. Tę ostatnią można zmienić przy użyciu przycisku Browse. Aby rozpocząć pobieranie należy kliknąć przycisk Start Download.

 

 

 • W przypadku chęci ponownego pobrania produktu lub dotarcia do wygenerowanego klucza dla danego produktu należy ponownie zalogować się na swoje konto w systemie MSDN. Aby to zrobić na stronie głównej należy kliknąć link Sign In.

 

 

 • Po poprawnym zalogowaniu należy kliknąć odnośnik Your Account.

 

 

 • Na nowo otwartej stronie znajduje się historia zamówionych produktów. Aby wyświetlić szczegóły danego produktu należy kliknąć odnośnik View Details lub odnośnik z nazwą produktu.

 

 

 • Zostanie wyświetlona strona, na której znajduje się link do pobrania produktu i wcześniej wygenerowany kod produktu.

 

 
notatka.jpg
notatka_2bb.jpg
statistica_.jpg

bottom